algemene voorwaarden

Afspraken rondom onze samenwerking

  • Wanneer een afspraak niet door kan gaan meld je dit ruim (het liefst 24 uur) voor de geplande afspraak via mail of WhatsApp zodat we een nieuwe afspraak in kunnen plannen.
  • Plotselinge ziekte is hierbij een uitzondering en dan volstaat een Whatsapp berichtje vooraf aan de afspraak.
  • Kan een afspraak niet doorgaan dan kijken we naar een nieuwe mogelijkheid. Vanuit verbinding met elkaar kunnen we hierin onze weg zeker vinden. Dit geldt voor ons allebei. Ook ik kan namelijk in bijzondere omstandigheden terecht komen.
  • Wanneer een afspraak vaker dan 2 keer wegens plotselinge ziekte wordt uitgesteld of geannuleerd dan ontvang jij bij een derde afmelding een factuur voor 1 sessie. Ik neem dan wel contact met je op, omdat ik graag wil weten wat er werkelijk speelt en wat er nodig is. Eventueel nieuwe afspraken leg ik schriftelijk vast met voor onze samenwerking nieuwe voorwaarden die speciaal voor jou van toepassing zijn.

Facturatie
Na de sessie stuur ik een factuur naar het opgegeven mailadres met daarop het bedrag voor de sessie. Deze factuur dient binnen de in de factuur genoemde termijn te worden voldaan. Mocht de betaling door onvoorziene omstandigheden niet lukken, dien je voor de vervaldatum contact op te nemen. Wanneer de betaling niet binnen de gestelde termijn is gedaan ontvang je eenmalig een herinnering via de mail. Is de betaling 14 dagen na de herinnering nog niet voldaan wordt € 40,00 administratiekosten in rekening gebracht. Wordt de factuur dan nog niet voldaan dan geef ik de factuur in handen van een incassobureau. Eventueel bijkomende kosten zijn uiteraard dan voor jouw/jullie eigen rekening.

Tarieven
Klik HIER voor de actuele tarieven.

Eigendomsrecht
Alle intellectuele eigendomsrechten op het gebruikte materiaal zijn en blijven bij Jeannette van Kuik en het moederbedrijf, de Acacia Coach Academie BV. Of bij de rechthebbende van het intellectuele eigendomsrecht.

Auteursrecht (copyright) ©
Het materiaal dat indien nodig ter ondersteuning wordt uitgereikt, is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om deze zonder toestemming te vermenigvuldigen, aan derden door te geven of er uit te publiceren, in welke vorm dan ook. Hetzelfde geldt voor de gemaakte aantekeningen; deze zijn slechts voor eigen gebruik en mogen op geen enkele wijze verspreid worden, behalve wanneer ik hier persoonlijk toestemming voor heb verleend. 

Vertrouwelijkheid
Ik wil je verzoeken om alles wat bij de coaching wordt ingebracht zowel vragen als voorbeelden, als vertrouwelijke informatie te beschouwen en niet naar buiten te brengen. Alleen op deze manier kan een open uitwisseling gegarandeerd worden waarbij de privacy volledig wordt gerespecteerd.

Met schriftelijke en mondelinge informatie die ik van jou ontvang wordt conform de wettelijke eisen vertrouwelijk en professioneel omgegaan.
Ik zal dan ook nooit informatie over jou naar buiten brengen. Mocht jij dit wel willen dan zal ik te allen tijde de informatie naar jou sturen zodat jij het zelf kunt delen met derden.
Ik ga niet in gesprek met derden over jou zonder dat jij hiervoor toestemming hebt gegeven. Deze gesprekken zullen ALTIJD plaatsvinden in jouw aanwezigheid. Dus jij dient bij deze gesprekken (online of live) aanwezig te zijn. Dit is de enige manier waarop ik jouw privacy in acht kan nemen.

Verantwoordelijkheid
De sessies bevatten naast coaching, begeleiding, ondersteuning en onderbouwende theorie soms ook praktische werkvormen.
Wanneer jij bepaalde oefeningen om welke reden dan ook niet kunt of wilt doen ben jij daar nooit toe verplicht.
Jij maakt hierin een persoonlijke keuze en bewaakt jouw eigen grenzen.
Ik ben niet verantwoordelijk voor kwetsuur als gevolg van de aangeboden werkvormen.

Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden
In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet, beslist de directie van moederbedrijf de Acacia Coach Academie BV.