Opstellingen met en voor jongeren en jongvolwassenen

Een opstelling is iets heel bijzonders. Je krijgt namelijk inzicht in jezelf door te kijken naar patronen en gebeurtenissen uit jouw familie. Het komt namelijk vaker voor dan je denkt dat je bepaalde dingen doet die heel veel met de geschiedenis van jouw familie heeft te maken.

Een voorbeeld:

Jonah (17) kan maar niet kiezen welke vervolgstudie hij wil gaan doen. En hij stelt de beslissing dan ook steeds uit.
Uiteindelijk kiest hij ervoor om een opstelling te komen doen. In dit geval koos ik als coach ervoor om hem eerst maar eens in de praktijk uit te nodigen voor een privé opstelling. We werken dan met elementen die hij neerlegt op een tafel. Elk element krijgt een betekenis en vanuit die betekenis kunnen inzichten komen.

Jonah koos om te werken met houten poppetjes. Hij koos een poppetje voor zichzelf en één voor zijn vader en één voor zijn moeder.

Zijn ouders waren gescheiden toen hij 7 jaar oud was, dus hij was al ruim 10 jaar gewend aan de situatie. Maar tijdens de opstelling bleek al snel dat het niet kunnen kiezen van een vervolgopleiding te maken had met die scheiding. Zijn poppetje keek namelijk naar beide ouders, maar beide ouders stonden met de rug naar zijn poppetje.
Ik vroeg Jonah hoe hij zich voelde en hij gaf aan zich eenzaam te voelen.
"hoe zou het zijn als papa en mama je wel zouden zien?"
"dan zou ik het denk ik makkelijker hebben met het maken van een keuze. Nu zijn ze alleen maar met zichzelf en hun nieuwe relaties bezig. Ik ben al 17 dus ik red me wel, maar ja .. nu dus niet".

In overleg met de beide ouders hebben we daarna een groepsopstelling gedaan waarin representanten (mensen uit de groep die je vraagt om iemand te zijn) stonden voor Jonah, zijn vader en zijn moeder.
In de groep hebben we ook de nieuwe partners van zijn beide ouders opgesteld (ook weer mensen gevraagd die representant waren voor de nieuwe partners).

En dit alleen al zien was voor Jonah en zijn beide ouders voldoende om inzicht te hebben in de situatie zoals hij was ontstaan. Zijn vader werd heel emotioneel en zei: "jongen, dit heb ik gewoon niet geweten". En zijn moeder kon alleen maar huilen. Jonah voelde zich op dat moment zo gezien door zijn ouders dat ik de representanten vroeg om plaats te maken voor Jonah en zijn ouders. En nu stonden ze in hun eigen opstelling. De beide ouders konden naar hun zoon kijken. En Jonah??? Die voelde ineens welke opleiding hij wilde. Zo simpel? Ja zo simpel.
Als we het maar willen zien en er verantwoordelijkheid voor willen nemen.

Jonah had zijn beide ouders uitgenodigd en zij wilden dit voor hem doen.

Dat is niet altijd het geval. Soms willen ouders niet meewerken of wil iemand het thema graag zonder ouders aankijken. Ook dan kan een opstelling helpen.

Sam (15) voelde zich depressief en wilde niet meer naar school. Ze had moeite met opstaan en lag het liefst de hele dag in bed.
Ook zij koos voor een groepsopstelling. Maar zij wilde haar ouders er niet bij hebben.
In de opstelling kwam al heel snel haar oma in beeld. Haar oma had een zeer traumatisch leven gehad en had uiteindelijk de keus gemaakt om een eind aan haar leven te maken.
Sam wist dit wel, maar had nooit haar eigen depressieve gevoelens hieraan gekoppeld.
De representant van Sam keek naar de representant van oma met een gevoel van verdriet en eenzaamheid. Ze zei: oma ik ga wel, dan kun jij leven.

In opstellingen zien we vaker dat kinderen hun leven opofferen voor hun ouders of iemand uit de familie. En ook Sam had dit gedaan.
We hebben in deze opstelling een oefening gedaan met Sam zodat ze verdriet om oma kon hebben, en haar oma kon loslaten.

Aan het eind van de opstelling deelde Sam dat ze zich vrij voelde. Of er een last van haar schouders was gevallen.
De depressieve gevoelens waren nu anders.
En Sam was er daarmee nog niet, maar de stap naar herstel was wel in gang gezet.

De opstellingen met jongeren en jongvolwassenen worden eens per maand in Apeldoorn georganiseerd op afwisselend maandag- of woensdagavonden.

De kosten voor deze avonden zijn € 5,00 per keer. Je krijgt een betaalverzoek of je kunt het contant aan ons geven.

Wil jij hier een keer bij zijn?

Binnenkort komen we weer bij elkaar in Apeldoorn.

Wanneer je me een berichtje (06 82652110 stuurt laat ik je weten wanneer er nieuwe data zijn.